Zoekopdracht

Näak is jouw on-course voeding bij de UTMB World Series.

Behoud uw speeltuin.

Elke aankoop die u doet, zorgt voor een positieve verandering.

Ze inspireren ons. Ze zullen je inspireren.

Näak is jouw on-course voeding bij de UTMB World Series.

Voorzie uw geest van voedingstips en meer.

Ontdek heerlijke en voedzame recepten.


Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene voorwaarden") regelen uw relatie met de website https://naakbar.com/fr.

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u onze website gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is gebaseerd op uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en andere personen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en alle juridische gevolgen te aanvaarden. Als u deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet accepteert, maak dan geen gebruik van de dienst.

Inkoop

Als u een product of dienst wilt kopen die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld ("Aankoop"), wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie met betrekking tot uw Aankoop te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, vervaldatum van uw creditcard, factuuradres en verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat:
(i) u heeft het wettelijke recht om een ​​creditcard of andere betaalmethode te gebruiken in verband met een aankoop; en (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door deze gegevens aan ons te verstrekken, verleent u ons het recht deze aan derden te verstrekken om de voltooiing van de aankoop te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment om bepaalde redenen te weigeren of te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als wij fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie vermoeden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het mislukken van de aankoop of voor enig verlies of schade aan u die hieruit voortvloeit.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Om een ​​uitzonderlijke en nauwkeurige service te kunnen bieden, werken we de producten en diensten van de Service regelmatig bij.

Wij kunnen en zullen de juistheid of volledigheid van enige informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren.

Näak Inc. behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren en de klant terug te betalen wanneer er een prijsfout optreedt op de website.

Ondanks onze inspanningen kunnen de producten of diensten die via onze Service beschikbaar zijn, verkeerd geprijsd, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn.

We kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over de Dienst en bij onze advertenties op andere websites.

rekeningen

Wanneer u bij ons een account aanmaakt, dient u ons te allen tijde juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken. Als u dit niet doet, is dit een schending van de Gebruiksvoorwaarden, wat kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account op onze service.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of acties die onder uw wachtwoord worden uitgevoerd, ongeacht of uw wachtwoord zich in onze Dienst of in een dienst van een derde bevindt.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop de rechten van een andere persoon of entiteit dan u rusten zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen.

Links naar andere websites

De Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Näak Inc.

Näak Inc. heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat Näak Inc. niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke sites of diensten.

Wij raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Voorwaarden niet naleeft.

Alle bepalingen van de Voorwaarden blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot bepalingen met betrekking tot eigendom, uitsluitingen van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

In geval van beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de dienst.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de wetten van de provincie Quebec en de wetten van Canada, indien van toepassing.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen en annuleren alle eerdere mondelinge of andere overeenkomsten met betrekking tot de Dienst.

Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we redelijke inspanningen leveren om een ​​opzegtermijn van ten minste 30 dagen te geven voordat een nieuwe voorwaarde van kracht wordt. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Als u onze service blijft gebruiken of gebruiken nadat dergelijke herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u de nieuwe voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet accepteert, stop dan met het gebruik van de website en de dienst.

Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen: hello@naakbar.com.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2020

Zoek in onze winkel