Zoekopdracht

Näak is your on-course nutrition at UTMB World Series.

Every purchase you make creates positive change.

Preserve your playgroind

They are writing the history of our sport.

They aim to reach the summits.

The champions of tomorrow.

Community, Sharing, Passion.

They inspire us. They will inspire you.

Get your custom nutrition & hydration plan.

The ultimate guide to reach your ultra endurance goals.

Fuel your mind with nutrition tips and more.

Discover delicious and nutritious recipes.Näak doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te voldoen aan alle toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Het privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welk type informatie we verzamelen in verband met onze producten en diensten en hoe we hiermee omgaan en gebruiken. In dit beleid verwijst de term ‘persoonsgegevens’ naar informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (d.w.z. een natuurlijke persoon).

U erkent en gaat ermee akkoord dat de over u verzamelde persoonlijke gegevens door Näak Inc. kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Dit Beleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van producten en diensten aangeboden door Näak of in andere interacties met ons waarbij een link of andere verwijzing wordt gemaakt naar de opname van dit Beleid. Dit kan bijvoorbeeld persoonlijke gegevens omvatten die zijn verzameld in verband met het gebruik van onze producten, websites, applicaties en andere diensten die Näak doorgaans in elektronische vorm aanbiedt, evenals andere klantenondersteuning en garantiediensten, klantenevenementen, promoties en campagnes.

Wanneer toestemming van u voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Beleid vereist is onder de toepasselijke wetgeving, wordt deze toestemming verkregen via een passend mechanisme, zoals het aanvinken van een vakje waarin u uw toestemming geeft, het kiezen van technische instellingen voor een dienst of website, of andere verklaring of gedraging waaruit duidelijk blijkt dat u akkoord gaat met de verwerking, afhankelijk van het product, de website, de dienst of de applicatie waarvan u gebruik maakt.

VERZAMELDE DATA

Over het algemeen verzamelen wij uw persoonsgegevens wanneer u een aankoop doet met betrekking tot onze producten of diensten, gebruik maakt van of zich abonneert op onze diensten, deelneemt aan een verkooppromotie of campagne, of anderszins met ons communiceert.

 
TECHNISCHE INFORMATIE

U kunt onze websites grotendeels bezoeken of onze producten of diensten gebruiken zonder dat u zich hoeft te identificeren. Bepaalde technische informatie wordt normaal gesproken echter verzameld als standaardonderdeel van het gebruik van onze diensten. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw IP-adres, toegangstijden, apparaatinformatie en andere technische informatie die door uw browser aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verzameld in verband met het gebruik van bepaalde producten en diensten. Wanneer u onze diensten gebruikt of op een andere manier met ons communiceert via telecommunicatienetwerken, kan bepaalde aanvullende informatie, zoals uw mobiele abonnementsnummer, door uw operator aan ons worden doorgegeven als standaardonderdeel van die communicatie.

INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

Wanneer u zich registreert voor onze diensten, een aankoop doet, deelneemt aan een verkooppromotie of anderszins met ons communiceert, kunnen we u vragen om ons bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, postadres en gebruikersnamen. wachtwoorden en andere identificatiegegevens die worden gebruikt om gebruikers te authenticeren en hun acties te valideren. Deze informatie kan ook nodig zijn om u de door u gevraagde producten en diensten te kunnen leveren, of om anderszins met ons te communiceren. We kunnen ook leergegevens en demografische informatie verzamelen, zoals uw leeftijd, geslacht, postcode en taalvoorkeuren.

We kunnen ook andere informatie verzamelen die u aan ons verstrekt, zoals uw overeenkomsten, voorkeuren en opmerkingen, gegevens met betrekking tot uw apparaten, enz. We kunnen ook andere informatie verzamelen die u aan ons verstrekt. Houd er rekening mee dat een deel van de verzamelde niet-identificeerbare informatie identificeerbaar kan worden wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. Bij sommige van onze diensten kunt u mogelijk informatie over anderen verstrekken, bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst voor een product dat u rechtstreeks naar een andere ontvanger wilt laten verzenden.

UW TRANSACTIES MET ONS

Wij verzamelen of vragen informatie met betrekking tot uw aankopen of gebruik van onze producten of diensten en uw andere interacties met ons. Deze informatie kan bijvoorbeeld details bevatten over verzoeken of vragen die u hebt gesteld, over producten of diensten die u heeft geleverd (inclusief leveringsgegevens). Het kan ook gegevens over uw aankopen bevatten (inclusief gedane betalingen, creditcardgegevens, factuuradres, kredietcontrolegegevens en andere financiële informatie). Het kan ook details bevatten van overeenkomsten tussen u en Näak, gegevens over contacten en communicatie, informatie en details met betrekking tot de inhoud die u aan ons hebt verstrekt en andere transactionele informatie. Wij behouden ons het recht voor om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw communicatie met onze klantenservice of andere soortgelijke contactpunten op te nemen.

GEGEVENS VERKREGEN VAN DERDEN

Naast de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, kunnen we, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, bepaalde persoonlijke gegevens verkrijgen van verhuurbedrijven van mailinglijsten en andere openbaar beschikbare bronnen. Tot deze gegevens kunnen persoonsgegevens behoren, zoals informatie met betrekking tot uw kredietwaardigheid en updates van uw adresgegevens.
 

DE DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN

Näak verwerkt uw persoonlijke gegevens en/of andere vertrouwelijke dienstspecifieke informatie voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven. Houd er rekening mee dat verschillende doeleinden tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn.

 

LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken om u het product of de dienst te leveren die u hebt aangevraagd, om te reageren op uw verzoeken, zoals klantenservice, om uw bestelling te verwerken of voor enig ander doel dat nodig is voor de vervulling of uitvoering van de overeenkomst tussen u en Näak. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken en gebruiken om de functionaliteit en veiligheid van onze producten en diensten te waarborgen, om u te identificeren en voor het voorkomen en opsporen van fraude en ander misbruik.

 

ONTWIKKELING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om onze producten en/of diensten te ontwikkelen. Als algemene regel gebruiken we voor de ontwikkeling van onze producten en diensten alleen geaggregeerde gegevens en statistieken, en geen gegevens waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om ons aanbod te personaliseren en u een betere service te bieden, bijvoorbeeld om aanbevelingen te doen en gepersonaliseerde inhoud en advertenties weer te geven. We kunnen persoonlijke gegevens die zijn verzameld in verband met uw gebruik van een specifiek product en/of dienst van Näak combineren met andere persoonlijke gegevens die over u worden bewaard, behalve wanneer dergelijke persoonlijke gegevens voor andere doeleinden zijn verzameld.

 

COMMUNICEREN MET U EN MARKETING

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u informatie te verstrekken over de producten en/of diensten van Näak die u gebruikt of om u te vragen deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder mogelijk het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor gepersonaliseerde marketing- of onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om marktonderzoek uit te voeren en om u op de hoogte te houden van onze producten, diensten of promoties via onze eigen elektronische diensten of andere diensten of die van derden.

Bovendien kunnen sommige van onze producten en diensten worden gebruikt om de producten en diensten van andere bedrijven te promoten. Näak zal uw persoonlijke gegevens echter niet aan deze bedrijven bekendmaken voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande toestemming.

 

PROFILERING/PERSONALISATIE

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor profilering/personalisatie, gerichte direct marketing en optimalisatie van onze producten en diensten. We kunnen ook geconsolideerde en statistische informatie creëren op basis van uw persoonlijke gegevens. Profilering/personalisatie omvat de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens om uw voorkeuren en interesses te evalueren, analyseren en erop te anticiperen, bijvoorbeeld om u marketingboodschappen te communiceren over producten of diensten die het beste aansluiten bij uw behoeften.

 

OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden bekendmaken in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid zoals hieronder uiteengezet, of zoals vereist door de wet.

 

E-MAIL

U kunt zich afmelden voor de marketing-e-mails van het merk door de instructies in die e-mails te volgen (meestal verstrekt via de link 'afmelden') of door contact op te nemen met de contactgegevens in de e-mail en op onze website. Als u ervoor kiest om u af te melden, kunnen we u niet-marketing-e-mails blijven sturen, zoals servicemeldingen of andere informatie, of als u een zakelijke klant bent, kunnen we u marketinginformatie sturen.

 

DIENSTVERLENERS EN ANDERE GEAUTORISEERDE DERDEN

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan geautoriseerde derde partijen die namens Näak persoonlijke gegevens verwerken voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven. Tot deze derde partijen kunnen technische, logistieke, e-commerce-, marketing- of andere dienstverleners behoren. Het is deze derde partijen niet toegestaan ​​om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor uw gegevens zijn verzameld, en we eisen van hen dat ze handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de voorwaarden van dit Beleid, en dat ze passende beveiligingsmaatregelen implementeren om uw gegevens te beschermen. Persoonlijke gegevens.

 

INTERNATIONALE TRANSFERS

Onze producten en diensten kunnen worden geleverd via bronnen en servers in verschillende landen over de hele wereld. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten het land waar u onze diensten gebruikt, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waarvan het niveau van gegevensbescherming door de Europese Commissie als ontoereikend kan worden beschouwd. In dergelijke gevallen nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens wordt geboden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Met betrekking tot de internationale overdracht van uw persoonsgegevens vertrouwen wij doorgaans op overeenkomsten gebaseerd op de Standard Contract Clauses (“SCC’s”), gedefinieerd door de Europese Commissie. Deze VCA’s kunt u raadplegen op de website.

 

ANDERE BEKENDMAKING

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten openbaarmaken en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de legitieme belangen van Näak te verdedigen, bijvoorbeeld in civiele of strafrechtelijke procedures.

 

FUSIES EN OVERNAMES

In verband met een verkoop, aflossing, fusie, overname of andere reorganisatie van ons bedrijf in bepaalde landen, kunnen we persoonlijke gegevens bekendmaken aan potentiële of bestaande kopers en hun adviseurs, of persoonlijke gegevens ontvangen van verkopers en hun adviseurs met het oog op een dergelijke transactie.

 

GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN

Näak streeft er niet naar gegevens te verzamelen van of transacties aan te gaan met personen die jonger zijn dan de wettelijke leeftijd in hun land. Onze databases kunnen echter persoonlijke gegevens over kinderen bevatten, omdat het niet altijd mogelijk is om de leeftijd van de gebruiker nauwkeurig vast te stellen. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de dienst te blokkeren voor elke persoon die minderjarig is of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij of zij minderjarig is.

Het is het beleid van Näak om minderjarigen te instrueren om geen aankopen te doen of juridische transacties aan te gaan in verband met onze producten en diensten zonder de toestemming van een ouder of wettelijke voogd, tenzij toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. Minderjarigen met toestemming van hun wettelijke voogd moeten op verzoek een bewijs van deze toestemming kunnen overleggen.

 

GEGEVENSKWALITEIT EN BEHOUD

Wij ondernemen redelijke stappen om de juistheid van de persoonsgegevens in ons bezit te behouden en deze actueel te houden. Dienovereenkomstig verwijderen wij alle persoonlijke gegevens die verouderd, onjuist of onnodig zijn.

Bij sommige producten en diensten van Näak kunt u uw profiel en de daarin opgenomen informatie beheren. Daarom nodigen wij u uit om regelmatig toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens om te controleren of deze juist en actueel zijn. Met betrekking tot deze elektronische diensten waarmee u uw profiel kunt beheren, wijzen wij u erop dat het uw verantwoordelijkheid is om ons nauwkeurige informatie te verstrekken en de verstrekte persoonsgegevens bij te werken in geval van wijzigingen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de relevante doeleinden of zo lang als vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

DATAVEILIGHEID

Näak implementeert passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om risico’s in verband met de verstrekking en verwerking van persoonsgegevens te voorkomen en te minimaliseren.

Deze beveiligingsmaatregelen omvatten, waar van toepassing, het gebruik van firewalls en beveiligde servers, encryptie, de inzet van passende systemen en procedures voor het beheer van toegangsrechten, zorgvuldige selectie van verwerkers, adequate training van Näak-personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, en andere maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking. Indien nodig kunnen we ook back-ups maken en andere middelen gebruiken om accidentele schade of vernietiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

 

JOU RECHTEN

U heeft het recht om informatie op te vragen en toegang te krijgen tot de over u verzamelde persoonsgegevens. U kunt ook verzoeken om onvolledige, onnauwkeurige, onnodige of verouderde persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, aan te vullen, te corrigeren, te anonimiseren of te verwijderen. We kunnen echter niet overgaan tot het verwijderen van persoonlijke gegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of wanneer het bewaren van dergelijke gegevens noodzakelijk is in overeenstemming met de geldende wetten. U kunt verzoeken om de over u verzamelde persoonlijke gegevens te ontvangen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Wanneer u van mening bent dat de over u verzamelde persoonsgegevens onjuist zijn, wanneer u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer de verwerking ervan onrechtmatig wordt geacht of wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn, of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking ervan gegevens en wanneer het bestaan ​​van gronden voor de legitimatie van de verwerking van dergelijke gegevens wordt onderzocht, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.

U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op direct marketing, of om geen commerciële promoties meer te ontvangen, geprofileerd te worden of deel te nemen aan marktonderzoek. Bovendien kunt u, zodra u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

In het geval dat u uw bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u, indien nodig, en in overeenstemming met de geldende wetgeving, contact met ons opnemen via de contactpunten vermeld in onze commerciële documenten of via de onderstaande contactgegevens. In sommige gevallen, met name als u de verwerking van uw persoonsgegevens wilt verwijderen of beëindigen, is het mogelijk dat wij u bepaalde diensten niet langer kunnen blijven leveren. Wij nodigen u uit om onze profielbeheertools te gebruiken die voor u beschikbaar zijn voor de hierboven aangegeven doeleinden. Met deze tools kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks op een efficiënte manier raadplegen en beheren.

Houd er rekening mee dat Näak, om op een van de bovenstaande verzoeken te kunnen reageren, u mogelijk moet identificeren en om aanvullende informatie van u moet vragen. Houd er ook rekening mee dat de toepasselijke wetgeving beperkingen en andere bepalingen kan bevatten met betrekking tot uw hierboven uiteengezette rechten.

 

KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Näak onverenigbaar is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, of als u van mening bent dat Näak uw rechten niet voldoende beschermt, heeft u de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Näak kan dit beleid van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen. Indien deze wijzigingen nieuwe doeleinden voor de gegevensverwerking met zich meebrengen, zal Näak u vooraf op de hoogte stellen van deze wijzigingen en, indien nodig, uw toestemming vragen.

14 juli 2020 (bijgewerkt op 15 juli 2020)

Zoek in onze winkel